Projecten

Met verschillende projecten biedt UNIZO ondernemers extra ondersteuning. Het zijn projecten rond specifieke thema’s en/of doelgroepen, gericht op ondernemers, kandidaat-starters en onderwijs. De belangrijkste projecten vindt u hieronder. Vindt u uw gading niet? Neem even contact op met de adviseurs van de Ondernemerslijn en we bekijken graag of we elders bij UNIZO of bij één van onze partners een antwoord op uw vraag vinden.

Projecten rond HR & Personeel

Elk Talent Aan Boord

Als ondernemer sta je voor heel wat uitdagingen, ook met je personeel. 'Elk talent aan Boord' gaat samen met jou op zoek naar een duurzame, toekomstgerichte inclusieve HR-aanpak. Aan de hand van een korte vragenlijst, doen we een objectieve analyse en bekijken we welke stappen gezet kunnen worden om Elk Talent binnen je bedrijf maximaal te laten open bloeien en indien nodig nieuwe medewerkers te rekruteren. Hoe is de huidige situatie? Waar zijn er knelpunten? Of waar is optimalisatie mogelijk?

Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek!

Contact
Sabrina Stassyns
E| sabrina.stassyns@unizo.be

Gratis aanbod bij jou op de werkvloer met steun van het Europees Sociaal Fonds.  

 

 

 

 

HR & Personeel: Grenzeloos tewerkstellen

Dagelijks komen we in contact met West-Vlaamse ondernemers die een nijpend tekort voelen aan gepaste medewerkers. Nu het steeds moeilijker is om die tekorten op te vullen kan het zinvol zijn om over de grens, in Frankrijk te kijken. UNIZO West-Vlaanderen ging in samenwerking met Project Interreg en een aantal andere partners van start met het project 'Grenzeloos Tewerkstellen'.

We brengen uw specifieke noden in kaart tijdens een individueel gesprek met onze adviseur en bespreken via welke kanalen u een Franse grensarbeider kunt rekruteren (bv. 'hoe verspreid ik een vacature in Frankijk?') en verlenen we advies rond grensarbeid (fiscaal statuut van de grensarbeider, sociale zekerheid, etc..)

Daarnaast worden er ook jobdatings georganiseerd waar ondernemers met vacatures, Franse werkzoekenden kunnen ontmoeten. Daarbij kan je rekenen op de ondersteuning van een team adviseurs. Ten slotte worden ook collectieve infosessies georganiseerd waar er wordt ingegaan op de voordelen van grensarbeid en specifieke thematieken, zoals een wijziging van het wetgevend kader (bv. detacheringsrichtlijn).

Voor wie?
Kleine en grote ondernemingen met vacatures die moeilijk ingevuld geraken.

Prijs?
Gratis

Contact
Brigitte Vandeleene
E| brigitte.vandeleene@unizo.be
T| 010 690 100

EURES

staat voor European Employment Services.

Het is een netwerk voor werknemers, werkgevers en werkzoekenden, en heeft tot doel het vrije verkeer van werknemers in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland te faciliteren. Het netwerk streeft ernaar om Europese burgers dezelfde kansen te bieden, ondanks taalbarrières, culturele verschillen en verschillen in arbeidswetgeving in heel Europa. EURES is een initiatief van de Europese Commissie, gestart in 1994, en telt op vandaag meer dan 1000 Eures-adviseurs verspreid over heel Europa.

Voor meer info omtrent de EURES-werking

https://ec.europa.eu/eures/public/index_nl

Heeft u vragen omtrent de Europese regelgevingen en/of het rekruteren van werknemers grensoverschrijdend en/of internationaal?

Contacteer de EURES-adviseur binnen UNIZO

brigitte.vandeleene@unizo.be

T 0471 999206


HR & Personeel: Grenzeloos competent

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio Frankrijk-Wallonië beter op elkaar afstemmen, dat is het doel. Ondernemers worden begeleid bij het rekruteren van de geschikte profielen en Franse en Waalse werkzoekenden worden geïnformeerd over de jobmogelijkheden over de grens.

Grenzeloos competent zorgt voor een begeleidingstraject waarbij ondernemers zonder ervaring met grensarbeid worden geadviseerd in de concrete stappen die ondernomen moeten worden om een grensarbeider in dienst te nemen. Daarbij zorgen we voor een antwoord op vragen als: 'Hoe organiseer ik het onthaal?' en 'Hoe ga ik om met eventuele problemen (taal, integratie van de grensarbeider binnen personeel, cultuur, etc.)?'

Na individueel contact met de ondernemer, worden rondetafelgesprekken georganiseerd met een aantal ondernemers waar de leidraad wordt toegelicht en ervaringen worden uitgewisseld.

PDF icon Download hier de gids rond grendsarbeid!

Voor wie?
Kleine ondernemingen (<50 werknemers) met vacatures die moeilijk ingevuld geraken. Focus ligt op de speerpuntsectoren: nl agrovoeding, textiel, nieuwe materialen en duurzaam bouwen

Prijs?
Gratis

Contact
Brigitte Vandeleene
E| brigitte.vandeleene@unizo.be
T| 010 690 100

Avec le soutien du fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Westhoek, een aantrekkelijke plek om te werken

UNIZO West-Vlaanderen en Voka West-Vlaanderen werken samen aan een 2-jarig Leader project. Tijdens het project willen we ondernemers in de Westhoek informeren, inspireren en motiveren om zich te profileren als aantrekkelijke werkgever in de Westhoek. Dit zowel binnen hun eigen bedrijf als binnen de regiocampagne ‘Westhoek, de nieuwe wereld.’

Uit de noden van de ondernemers blijkt duidelijk dat organisaties zich moeten leren onderscheiden en tonen waar ze goed in zijn. Employer branding is de manier bij uitstek om dit te bereiken. Employer branding gaat om veel meer dan het tonen van een marketingverhaaltje aan de buitenwereld. Het start bij goed omschreven en gedragen missie en visie, inspirerende organisatiedoelstellingen en kernwaarden. Dit is de identiteit van het bedrijf (wat maakt ons uniek). Wanneer je daarna aantrekkelijk en in de lijn van de waarden communiceert zit het pas echt goed.  Dit alles klopt enkel en alleen als het voor de medewerkers ook aanvoelt zoals het bedrijf zich wil profileren. Echte ambassadeurs van een bedrijf zijn zeer belangrijk bij employer branding.

Hoewel de lage werkloosheidscijfers gans Vlaanderen en dus ook West-Vlaanderen treft, merken we toch dat de Westhoek het extra moeilijk heeft door de braindrain. Wanneer we meerdere aantrekkelijke bedrijven krijgen in de westhoek, zal de regio als aantrekkelijk gepercipieerd worden. Jongeren zullen dan meer geneigd zijn om een job in de westhoek te zoeken.

Om de bedrijven/ondernemers te inspireren en motiveren organiseren we een aantal infosessies, inspiratietafels, begeleidingssessies en ronde tafels met medewerkers.

Met de steun van ELFPO                www.vlaanderen.be/pdpo

Voor meer informatie, klik hier.


Jobstap

Op zoek naar een interactief traject dat KMO-bedrijfsleiders ondersteunt op vlak van personeelsbeleid? Dan is Jobstap iets voor jou! Het is algemeen bekend dat een duurzaam HR-beleid één van de belangrijkste sleutels is voor een succesvolle onderneming. Iedereen is op zoek naar de witte raaf om binnen zijn bedrijf aan de slag te gaan. Ons doel: ondernemers (jezelf) te informeren en technieken aan te leren om de competenties te kunnen herkennen bij potentiële werknemers en tegelijkertijd een beeld te krijgen van de lokale arbeidsmarkt.

Voor wie
Elke KMO-bedrijfsleider die zelf instaat voor het personeelsbeeid of zijn/haar rechterhand. Voor elke ondernemer die wil kennis maken met de arbeidsmarkt in het algemeen en wil weten hoe hij zijn onderneming aanrekkelijk in de markt kan zetten en hoe hij de juiste kandidaten kan aantrekken. Voor elke KMO-bedrijfsleider met een vacature of intentie om aan te werven.

Prijs
€190 (excl. btw) voor leden
€250 (excl. btw) voor niet-leden

Contact
Sabrina Stassyns
E| sabrina.stassyns@unizo.be
T| 010 690 100

Projecten voor gevestigde ondernemers.

Weekend van de Klant (evenement)

Weekend van de Klant is een vaste waarde op de kalender: zelfstandigen bedanken twee dagen lang hun klanten voor het vertrouwen met een leuke attentie. Schrijf alvast zaterdag 6 en donderdag 7 oktober 2018 in je agenda voor deze schitterende dag!

Dag van de Ondernemer (evenement)

Elke 3e vrijdag van november organiseert UNIZO de 'Dag van de Ondernemer' om ondernemers te bedanken en het ondernemerschap onder de aandacht te brengen!

De Makers

België bulkt van de baanbrekende vaklui, productiebedrijven en ambachten. Makers noemen wij ze. Ze zijn overal, maar UNIZO bracht ze samen op Makers.be.

Expert@Board

Schakel met UNIZO Expert@Board een topexpert in uw bedrijf in aan betaalbare prijzen. Ontvang met de KMO Portefeuille bovendien tot 75% subsidie!

We bieden experten aan in volgende onderdelen:

HIB - Handmade In Belgium

Label voor makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.

Denk je voldoende typerende kenmerken te hebben van een ambachtsman/ of -vrouw? Stel je dan kandidaat voor het HIB-label!

Integraal

Integraal is de doelgroepenwerking van UNIZO en Liantis Sociaal Verzekeringsfonds voor ondernemers 50+.

KMO Adviesraad

Laat je gidsen door ervaring

De KMO Adviesraad is een adviserend platform en denktank voor KMO-bedrijfsleiders. Neem zelf het initatief om een raad op te richten uit 3 externe 'adviseurs-experts' (wij leveren geschikte profielen aan uit onze databank) samen met vertegenwoordigers van de onderneming en krijg hulp bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen! 

KMO van het jaar (evenement)

De UNIZO KMO van het jaar is dé KMO award in Vlaanderen en Brussel met een sterke nationale uitstraling.

Love To Be Free

Love to be Free is het freelance network voor zelfstandige dienstverleners van UNIZO waar freelancers info delen en elkaar inspireren.

Ondernemersacademie

Onze praktijkervaring met KMO's is onze grootste sterkte. We delen dit graag met jou. Naast ons open opleidingsaanbod, bieden we een brede waaier van in company opleidingen aan. Niet academisch, maar praktijkgericht en gegarandeerd onmiddellijk toepasbaar.

Ondernemersforum

Leren van elkaar van experten en daarnaast gericht netwerken. Dat zijn de krachtige voordelen van het UNIZO OndernemersForum! www.unizo.be/OndernemersForum

Overnamemarkt

OvernameMarkt adviseert je bij elk type bedrijfsoverdracht. Jouw bedrijf overlaten of een bedrijf overnemen? Dan is overnamemarkt iets voor jou!

Womed Award (evenement)

De WOMED Award beloont vrouwelijk ondernemerschap. De prijs wordt door Markant vzw en UNIZO uitgereikt aan de onderneemster en Belofte van het jaar.

Projecten voor kandidaat-starters of gestarte ondernemingen

Traject Starten

Zit je ondernemingsplan al volledig in elkaar? Is er een potentiële markt voor je idee? Heb je al gedacht aan een financieel plan?

Met traject Starten van UNIZO onderzoek je de haalbaarheid van jouw ondernemersidee en zet de eerste stap naar een geslaagde onderneming. Onze adviseurs zijn jouw objectief klankbord, zij helpen je op weg en zoeken samen met jou uit wat de risico's zijn van je ondernemingsidee en of het een kans heeft op slagen. Bereid je optimaal voor op het ondernemerschap via dit individueel begeleidingstraject!

Voor wie
Je bent kandidaat-ondernemer, of ondernemer in bijberoep en wenst over te schakelen naar hoofdberoep, of je bent ondernemer met een geheel nieuw idee

Prijs
€175 excl. btw

Contact
ondernemerslijn@unizo.be
02 21 22 678

Start me up

Start me up is een traject op maat georganiseerd door Syntra in samenwerking met UNIZO. Samen met je persoonlijke adviseur stel je een traject samen, volgens jouw specifieke behoeftes. Toegewijde coaches begeleiden en inspireren jou. Samen met hen kan je kiezen uit een hele lijst van leermomenten, ook wel 'learning snacks' genoemd. Een van deze snacks is bijvoorbeeld het traject Starten, waarbij je samen met je UNIZO-coach je businessplan van A tot Z uitwerkt. Meer info: klik hier

Financieel inzicht

Op zoek naar de juiste financiering voor je onderneming? Binnen ons traject rond financieel inzicht gaan we samen op zoek naar de meest optimale financieringsmix met het oog op het succesvol binnenhalen van de nodige financiële middelen. Kortom, we brengen aan de hand van je financieel plan of boekhoudkundige cijfers je financieringsbehoefte in kaart. Zo weten we precies hoeveel financiële middelen er nodig zijn om jouw project te realiseren. We stomen je klaar om de financiering effectief aan te vragen of op te halen.

Want, hoe beter je hierop bent voorbereid, hoe hoger de slaagkans!

Voor wie
Zowel voor een (pre)-starter die een onderneming wenst op te richten of over te nemen, als voor de bestaande ondernemer die behoefte heeft aan financiering voor een investering of werkkapitaal.

Prijs
€230 excl. btw

Meer info

Contact
ondernemerslijn@unizo.be
02 21 22 678

Groei & Strategie

Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken: ga samen met onze adviseurs op zoek naar nieuwe manieren om (goed) te groeien. Tijdens een individueel begeleidingstraject sta je stil bij de uitdagingen die het ondernemerschap kunnen bieden. Ons traject rond Groei & Strategie is een begeleidingstraject op maat van ambitieuze ondernemers die voor deze kantelmomenten staan in het ondernemerschap en die willen groeien in wat ze doen en hoe ze dat doen.

Voor wie
Elke ambitieuze ondernemer die zijn bedrijf wil versterken. Je staat open voor nieuwe ideeën, je wilt innoveren en laat je graag begeleiden door een team van experten.

Prijs
€850 excl. btw

Meer info

Contact
ondernemerslijn@unizo.be
02 21 22 678

Bedrijfsoptimalisatie

Ben ik wel goed bezig met mijn onderneming? Waar kan ik meer uithalen? Hanteer ik de juiste tarieven?

Denk proactief na over veranderingen, bedreigingen en uitdagingen die jouw bedrijf in de toekomst zal aangaan. Stap samen met onze coaches in een helikopter, neem een kijkje van buitenaf en neem jouw onderneming kritisch onder de loep!

Voor wie
Voor ondernemers die op zoek zijn naar een klankbord en quick wins. En die samen met ons hun onderneming eens onder de loep willen nemen.

Prijs
€230 excl. btw

Meer info

Contact
ondernemerslijn@unizo.be
02 21 22 678

Startlening+

De Startlening+ is een interessante financieringsvorm om je opstart als ondernemer of je financieringsbehoefte als nieuwe ondernemer te ondersteunen.

Start 50+

Bij het starten met een eigen zaak op oudere leeftijd komt heel wat kijken! START 50+, helpt je starten met een eigen zaak na je vijftigste.

Starter van het Jaar

Met de wedstrijd Starter van het jaar wil UNIZO mensen stimuleren om te starten als zelfstandig ondernemer.

UNIZO Starterstool

Neem een vliegende start met jouw eigen zaak. UNIZO Starterstool helpt je op weg bij de uitwerking van jouw ondernemingsplan en financieel plan.

Student-ondernemer van het jaar

Met deze verkiezing wil UNIZO student-ondernemers een hart onder de riem steken en studenten in het algemeen inspireren voor zowel ondernemerschap als ondernemerszin.

Projecten gericht op onderwijs

UNIZO Onderwijs en Ondernemen

UNIZO Onderwijs & Ondernemen stimuleert ondernemerschap in onderwijs en ondersteunt zo de ondernemers van morgen.

GRensregioleren versterkt kansen op de ArbeidsMarkt

Projectduur: 2021-2022

Syntra West, Scalda en UNIZO werken aan een innovatief opleidingsconcept voor studenten techniek en IT. Beroepsauthentieke opdrachten worden verzameld uit de bedrijfswereld in de grensregio, om die vervolgens, met een leercoach op de zijlijn,
te laten uitwerken door studenten. Op die manier vinden bedrijven een oplossing voor actuele uitdagingen. Én zo bouwen studenten nieuwe competenties op die in het 21-ste eeuwse werkveld nodig zijn.

Contactpersoon: heleen.loones@unizo.be


Andere

Trias

Trias steunt ondernemende mensen in het Zuiden. Wat UNIZO doet in Vlaanderen, doet Trias in de ontwikkelingslanden.