Statuut en ondernemingsvorm

    Wellicht voelt u zich nog comfortabel in uw eenmanszaak?

    Maar naarmate die verder groeit dringt zich mogelijk de vraag op of een andere ondernemingsvorm niet meer aangewezen is. Welke vennootschapsvormen bestaan er? Wat zijn de wettelijke en financiële verplichtingen bij de oprichting ervan? Wat zijn de fiscale gevolgen? Het sociaal statuut als zelfstandige houden of werknemer worden in uw eigen vennootschap?